Επικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με εμάς με τους ακόλουθους τρόπους:

με email στην διεύθυνση info@rodani-zia.gr

τηλεφωνικώς +30 22420 69755/69631

ταχυδρομικώς   Νάννυ Χαυλή
                            Ευαγγελίστρια 3708
                            Κώς 85300
                           Ελλάδα

Ή απλά επισκευθείτε μας στο μαγαζί μας στην Ζιά!

Zia